Crowdfunding

Crowdfunding

BETER DAN DE BANK

Voor de bouw van de nieuwe sportaccommodatie voor de voetbalvereniging SDC Putten aan de Roosendaalseweg wil de Stichting Sportaccommodatie SDC Putten een lening aangaan van maximaal € 200.000. Lenen bij een bank wordt steeds moeilijker, is de rente hoog en zijn de voorwaarden niet echt gunstig. Dus waarom geen crowdfunding?! En dan niet simpel ‘met de pet rond’, maar met een mooie aanbieding: een goede rente.

Stichting Sportaccommodatie SDC Putten geeft daarom een obligatielening uit. Via deze lening willen wij € 200.000 bij elkaar brengen. In hedendaags Nederlands heet dat ‘crowdfunding’. Het kapitaal wordt niet verkregen door een lening bij een bank, maar wordt bij elkaar gebracht door een groot aantal mensen die allemaal een klein of groot bedrag aan ons lenen. Wij zetten 400 obligaties uit van € 500,- elk, tegen een rente van 2,5% per jaar. Wij betalen de rente tegelijk met de aflossing uit. U kunt hierop zowel inschrijven als particulier als bedrijf/holding.

Vanaf 30 maart 2021 beginnen wij met aflossen. Vijfentwintig jaar lang loten wij jaarlijks zestien obligaties uit. De houders van de uitgelote obligaties ontvangen hun inleg terug met de opgebouwde rente. U helpt hiermee een voetbalclub die in de hoofdklasse speelt aan een mooie accommodatie waar we de komende 30 jaar weer veel plezier zullen beleven.

HOE WORD IK OBLIGATIEHOUDER?

Wilt u ook obligatiehouder worden, meldt u dan zo spoedig mogelijk aan op info@puttensblauw.nl met uw gegevens en van het gewenste aantal obligaties. Ook kunt u ons inschrijfformulier inleveren bij onze secretaris van de Stichting Sportaccommodatie SDC Putten p/a Dhr G.W. Malestein, Jac . Catsstraat 98, 3881 XS Putten Let op: Als u zich aanmeldt, dan rekenen wij erop dat u ons het opgegeven bedrag betaalt. Na toewijzing van de obligaties dient u het verschuldigde bedrag binnen twee weken te voldoen op onze rekening IBAN NL36RABO0122088263 tnv Stichting Sportaccommodatie SDC Putten. Hier vind u het inschrijf formulier