Inschrijfformulier

TIJDSCHEMA EN PROCEDURE

De Stichting wil de lening gebruiken om de nodige betalingen te doen. We gebruiken dit geld, naast de subsidie van de gemeente, schenkingen van fondsen en sponsors en eigen spaargeld. Dat betekent dat de opbrengst van deze obligatielening medio februari 2016 ter beschikking moet zijn om de nodige betalingen te kunnen doen. De obligatielening wordt uitgeschreven per eind november 2015 en de gegadigden kunnen hierna hun inschrijving doen
zoals omschreven op de vorige bladzijde. Uw inschrijving stuurt u per e-mail; info@puttensblauw.nl of per brief aan Stichting Sportaccommodatie SDC Putten.

Voor vragen of opmerkingen over de lening kunt u hier ook terecht. Na de toewijzing krijgen de inschrijvers bericht van de toewijzing van hun aanvraag met het verzoek het verschuldigde bedrag over te schrijven binnen 2 weken. Na ontvangst van de betaling zorgt het stichtingsbestuur voor een veilige aflevering van de certificaten aan de houders. In maart 2016 leveren wij de certificaten af.