Nieuwbouw

ALLES OVER NIEUWBOUW?

Met deze mooie accommodatie kunnen de voetbalvereniging SDCPutten en de Businessclub SDC Putten de komende 30 jaar hun leden/donateurs uitstekend faciliteren. De gemeente Putten heeft in 2014 een subsidie toegezegd van € 687.000 en een lening uit het revolverend fonds van de gemeente van € 500.000. In november 2014 heeft een aanbesteding plaatsgevonden waarbij Bouwbedrijf Heimensen BV de laagste inschrijver was. Doordat er onduidelijkheden waren over de verrekening van de BTW in het verleden en over toekomstige investeringen van de Stichting lagen de nieuwbouw plannen stil tot augustus 2015. Inmiddels is er een schriftelijk accoord met de belastingen en kunnen de plannen verder uitgewerkt worden.

TOTALE INVESTERING

De totale investering bedraagt nu ( november 2015) € 1.588.000. excl BTW

De financiering zal als volgt geregeld worden:

. subsidie van de gemeente Putten € 687.000
. lening van de gemeente Putten, revolverend fonds € 500.000
. subsidie Donandie Fonds € 6.000
. inbreng door Supportersvereniging Blauw-Wit € 20.000
. inbreng door voetbalvereniging SDCP € 100.000
. inbreng door acties SDCP /Businessclub / Stichting € 275.000
Totale financiering € 1.588.000

Één van de acties is de crowdfunding-actie van de Stichting Sportaccommodatie SDC Putten voor de uitgifte van een obligatielening.

Voor verdere informatie zie Crowdfunding

De toekomstige verplichtingen van rente en aflossing worden opgebracht door de te ontvangen gebruikersvergoeding van de voetbalvereniging SDC Putten en de huur van de Businessclub en eventuele huur van derde. De begrotingen zijn sluitend.