Stichting

DE BESTUURDERS

Wijnand Zech voorzitter wijnand.zech@kpnmail.nl
Gert Malestein secretaris gertmalestein@solcon.nl
Willem Evers penningmeester
Peter Gerritsen beheerdersportpark
Nico Beijnen algemeen bestuurslid